Soi mình trong thế giới muôn hình – Tiên Alien

Mình đã đùa với chị Tiên là: Không biết sách của ai xuất bản mà sao em còn hào hứng hơn cả tác giả.