Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau – Brian Weiss

Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ vĩnh viễn không chia lìa.