Không tức giận bạn đã thắng – Hoa Dương

Cầm cuốn sách lên với những cảm xúc kìm nén trong lòng

Để chúng vỡ òa, phơi bày tất cả, và đóng cuốn sách lại với tâm hồn an yên