Cây cam ngọt của tôi – José Maurio

Cậu cũng từng là trẻ con mà, đúng không?