Tom and Jerry (2021)

Từ ngày dọn ra ở một mình, niềm vui nhỏ bé của mình là nấu cơm, rồi bưng tô cơm ngồi coi phim. Không biết là thói quen tốt hay xấu, nhưng vui là được đúng không nào?