Đam mê bắt đầu từ đâu?

Những ý tưởng hay ho nhất thường nảy ra trong trường học, cụ thể như là một giờ học chán chường, mơ màng nhìn ra cửa sổ rồi bất chợt lóe lên một ý tưởng nào đó. Ngày hôm ấy, trong lớp Cao học, giảng viên đã hỏi cả lớp một câu là: “Thế theo các bạn, đam mê bắt đầu từ đâu?”