Động lực cố gắng của bạn là gì?

Nếu mình hỏi mọi người câu này, hầu như câu trả lời mình nhận được sẽ là tiền. Tiền chỉ là một công cụ thôi. Động lực gì khiến bạn mê kiếm tiền như vậy?