Sống tốt nhất trong những ngày đẹp nhất – Dịch Tiểu Uyển

Cuốn sách hữu ích nhất là cuốn sách đến với bạn đúng vào thời điểm mà bạn cần nó nhất. Chẳng cần quá đao to búa lớn, cuốn sách hay là cuốn sách mà người ta có thể hiểu được, đồng cảm được và đem lại cho họ một giá trị nhất định. “Sống tốt nhất trong những ngày đẹp nhất” là một trong những cuốn sách như vậy. Ngay từ tựa sách cũng đã đủ thắp sáng một ngày của bất kỳ ai lướt ngang qua.