Saigon in the rain – Sài Gòn trong cơn mưa

Saigon có ai đó mà vui hơn. Saigon thiếu ai đó mà cô đơn.