Crying doesn’t change a thing – Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc – Park Joon

Đây không phải self-help. Cuốn sách không chỉ cho bạn làm sao để ngừng khóc, ngưng nhớ thương về một người. Park Joon đơn giản chỉ cùng bạn sống qua những nỗi đau đớn ấy, một cách nhẹ nhàng. Và buồn.