Pawn

Sau này đừng đi xem mấy phim như vầy nữa nha. Tốn nước quá. – Đấy là khi mình với hai mắt đỏ hoe còn lưng tròng nước mắt bước ra khỏi rạp.

Vì sao em cố gắng nhiều đến như vậy?

Sau một khoảng thời gian tự tạo cho mình cuộc sống an yên: nuôi cá, trồng cây, 5h tan làm, nấu cơm rồi xem phim, ngủ sớm … thì mình lại đâm đầu vào vòng xoáy làm việc rồi học rồi bận rộn không kịp thở. Nhiều người hỏi mình rằng em cố gắng nhiều đến như vậy để làm gì?