Đà Lạt ngày chạy trốn

Giữa một đống công việc, học hành, project, đùng một cái mình xách mông đi Đà Lạt. Đương nhiên mọi thứ để lại vô vàn những vấn đề phát sinh thêm, và những gì đã diễn ra vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như thế khi mình quay trở lại. Nhưng một chuyến đi lúc này, đơn giản chỉ để mình có thể quay trở lại đối mặt với mọi thứ bằng một nguồn năng lượng mới, tích cực hơn.