Who moved my cheese? – Spencer Johnson

Mình cứ nghĩ rằng Who moved my cheese sẽ đầy triết lý và giáo điều lắm, nhưng thực ra đây lại là cuốn sách vô cùng đơn giản và dễ đọc.