Peninsula (2020)

“Cô ấy đã đưa ra một quyết định hợp lý.” – “Hợp lý cái con khỉ khô! Cậu đã thử cố gắng chưa?”