Lưng chừng giữa tuổi 20s

Trên con đường đi tìm lại cảm hứng để viết, để sáng tạo, mình gặp phải những ngày chẳng buồn làm gì như thế này.