Bảo tàng thế giới cà phê – Buôn Ma Thuột – Daklak

Nếu hỏi đến Buôn Ma Thuột đi đâu thì ngoài thác với rừng, Bảo tàng cà phê là một nơi đáng đến.