5 bước để vượt qua stress

Tuổi nào thì không stress? Bạn có thể trải qua stress từ bé tới khi chết đi, hoặc cũng có thể chưa bao giờ thấy stress. Tất cả chỉ là trạng thái tâm lý. Tuy nhiên, nếu bạn đang cảm thấy khó khăn một chút, mong rằng bài viết này có thể giúp bạn.