Khi muốn khóc, tôi đeo mặt nạ mèo – A whisker away

Đôi khi, chúng ta muốn trốn khỏi thực tại, trốn chạy tất cả. Để rồi, ta nhận ra ta đã có tất cả trong tay, chỉ là chưa vượt qua khỏi suy nghĩ về những điều đã mất mà trân trọng những điều đang có.