Bận rộn – có gì vui?

Đôi khi bạn sẽ thấy mình biến mất một xíu, và rồi quay lại với một giỏ chuyện hay ho. Bận có gì vui ta?