Nói về những cuốn sách self-help

The art of saying NO, rồi lại say YES, 5AM club và vô vàn những cuốn self-help ngoài kia.