Vì sao mình đọc sách?

Một cuốn sách giá cũng bằng ly trà sữa hay một bữa ăn đồ nướng mà thôi. Tuy nhiên, cái bạn nhận được là lợi ích cả đời.