Quản lý thời gian: Để làm được nhiều hơn

Ước gì một ngày dài hơn. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn. Và mình sẽ nói cho bạn nghe một điều: “Điều ước của bạn có thể trở thành hiện thực.”