Giọt Sương Bay Lên Homestay – Đà Lạt

Có một nơi ở Đà Lạt, người ta nuôi cá, trồng rau, sống an yên giữa màu xanh của núi đồi.