Nói về những cuốn sách self-help

The art of saying NO, rồi lại say YES, 5AM club và vô vàn những cuốn self-help ngoài kia.

Quản lý thời gian: Để làm được nhiều hơn

Ước gì một ngày dài hơn. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn. Và mình sẽ nói cho bạn nghe một điều: “Điều ước của bạn có thể trở thành hiện thực.”