Bob chú mèo đường phố – A street cat named Bob – James Bowen

Ngày xửa ngày xưa, có con mèo làm thay đổi cuộc đời con người. Thực ra lũ mèo chỉ nằm lười một chỗ thôi, sao có chuyện vô lý như vậy được?