Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc – Vãn Tình

Vẫn là những bài blog ghép gọn với nhau, nhưng lần này chị Vãn Tình đem lại một điều gì đó mới mẻ hơn trong “Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc”. Sự xuất hiện của A Ngạn – chồng chị, có khiến sách Vãn Tình mất đi “chất Vãn Tình”?