Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

8 giờ sáng, ngày trong tuần, ở nhà. À, không phải nhà, chỉ là căn phòng mình thuê trong một thành phố lớn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?