IKIGAI của tôi – Hướng tới một cuộc đời xứng đáng – Caroline De Surany

Bloom Books làm Marketing tốt quá, nên mình lại rinh một em sách xinh xắn về. Lại là một cuốn “sách bài tập” thay vì “sách giáo khoa”. Nếu bạn đọc và “làm bài tập” đầy đủ, có lẽ bạn sẽ tìm ra Ikigai của chính bản thân bạn. Tuy nhiên, mình chỉ tìm được ở cuốn sách một chút cảm hứng, và một vài keyword về văn hóa Nhật Bản để tìm hiểu thêm.