Bao nhiêu thì bị coi là “bóc lột”?

Hôm nay mình cảm thấy hơi có lỗi với bản thân. Mình đi làm trễ (nghĩa là bị trừ lương đó), và mình đã OT gần 5 tiếng đồng hồ.