To all the boys: P.S. I still love you (2020)

Nếu như phần 1 của To all the boys I’ve loved before là một chiếc bánh kem dâu ngọt ngào, thì phần 2 cho ta hậu vị của một tách trà, trước đắng sau ngọt, nhưng dư vị thơm lâu.