The Art of Banh Chung

Nếu có một ngày nào đó, bạn nhớ về nồi bánh chưng ngày bạn còn bé thơ, hãy xem lại video này.