Bạn sẽ không tìm thấy content hay ho khi chỉ ở trong một căn phòng

Đã bao giờ bạn mở laptop lên và cứ viết rồi lại xóa, không thể tìm ra thứ gì đủ hay ho để chính bản thân mình cảm thấy nó thú vị?