Ý tưởng này là của chúng mình – Huỳnh Vĩnh Sơn

Đọc cuốn sách này hắt xì hơi nhiều. Đôi khi giật mình một tẹo, đôi khi cũng đồng cảm một xíu.