Ý tưởng này là của chúng mình – Huỳnh Vĩnh Sơn

Đọc cuốn sách này hắt xì hơi nhiều. Đôi khi giật mình một tẹo, đôi khi cũng đồng cảm một xíu.

Về những lời than phiền

Chúng ta đôi khi cũng hay càm ràm, hay than phiền, bởi ai mà chẳng thích những chuyện thị phi. Tuy nhiên, than phiền chẳng có tốt tẹo nào, kể cả người than lẫn kể cả người nghe.