Có nên nhìn đời qua lăng kính màu hồng?

Trong một cuộc khảo sát gần đây về vấn đề: Có nên nhìn đời qua lăng kính màu hồng?, chúng tôi đã thu được một kết quả đáng kinh ngạc.