18 điều gửi tới “chính mình” của tuổi 18

  1. Chúng ta sau này có tất cả những món đồ từng muốn mua, đi đến tất cả những nơi mình từng muốn đến, được tự do quyết định mọi thứ về cuộc đời mình … nhưng mọi thứ đã không còn hấp dẫn như trước nữa rồi.