The Alchemist – Nhà giả kim – Paulo Coelho

Sau bao nhiêu lần cầm cuốn Nhà giả kim lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng mình cũng rinh cuốn sách của Paulo Coelho , nhưng phiên bản tiếng Anh. The Alchemist với mình đúng là một cuốn sách đáng đọc.