Làm bạn với hình, làm tình với chữ – Bút Chì

Đọc được cuốn sách hay ho nên phải ló đầu viết vài lời khen.