Joker (2019)

Không có tấm hình nào được đăng kèm ở đây đâu, đủ ám ảnh rồi.