Tại sao người ta làm những công việc “không ai muốn làm”?

Có phải là tiền và gánh nặng “kinh nghiệm” đã đè nặng chúng ta?

Dốc hết trái tim – Pour your heart into it – Howard Schultz

“Nếu bạn dốc hết trái tim vào từng việc mình làm, hoặc vào bất cứ một doanh nghiệp nào xứng đáng, bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể. Đó là điều viết nên câu chuyện cuộc sống với một kết thúc có hậu.”

Five feet apart (2019)

Người ta có thể yêu nhau chỉ vị một cái chạm tay vô tình.

Người ta khó có thể quên nhau, cũng vì những điều đơn thuần như thế.

Five feet apart – nếu không thể chạm vào nhau, vậy cớ sao lại để cho họ gặp được nhau?

#3things | Ep1: Làm sao để tiết kiệm thời gian?

1 ngày học 3 bài học mới

1 tuần sẽ học được 21 bài

1 tháng học được 84 điều

1 năm học được 1008 điều