Truyện ngắn (2019)

“Em cũng đi xem phim một mình à?” Một chị gái đã hỏi mình như thế.