Routine buổi sáng trước khi đi làm của mình

Mỗi sáng, chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là thức dậy vì mình, hoặc là mơ tiếp – rồi kệ mình.