Tương lai

Tôi vẫn hay mường tượng đến cảnh gục đầu xuống trong giờ nghỉ trưa ở chỗ làm, rồi bị giáo viên gọi dậy bắt đứng phạt, tự mình xuyên không về thời cấp 3 ngây ngô, tươi đẹp.

Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận – Trịnh Tiểu Lan

Động lực để mình đọc hết quyển sách “Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận” đó là tiếc tiền mua sách. Động lực mua sách thì có lẽ title đã nói hộ lòng mình rồi.