“Em đang tự giết chính mình đấy!”

Đó là một câu nói của anh đồng nghiệp, khi thấy mình cả ngày bỏ bữa.

“Đừng bán thanh xuân cho công việc.” – Chị đồng nghiệp thấy mình mãi chưa về.