Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài – Vãn Tình

Bạn không chịu đựng được thì sẽ lấm lem cát bụi, bạn vượt qua chông gai thì sẽ có một cuộc đời không phải ai cũng với tới được.