Mặc kệ đời, ta đếch quan tâm

Bài viết này viết bởi người đang mất phương hướng. Nhưng vì cô ta không quan tâm lắm, nên từng câu chữ vẫn được publish.