Những lý do ngăn cản ta giỏi tiếng Anh (và cách vượt qua chúng)

Bài viết này không viết bởi chuyên gia hay giáo viên tiếng Anh, hay bất kì chức danh nào cao siêu mà bạn có thể nghĩ ra được. Mình chỉ đơn giản là một người cũng đang chật vật với English như bao người mà thôi.