Romang – Điều ba mẹ không kể

Sáng sớm đi làm chuốt mascara cho cố vào, rồi vô rạp khóc từ đầu phim tới cuối phim trông chả khác gì một con ma lem.