Tôi là Bêtô – Nguyễn Nhật Ánh

Tuổi thơ, ai cũng từng có một con cún. Con cún đó có thể là con cún đi lạc, cũng có thể là con cún in hằn trên da non.