Khi mà mình “béo”

Hơi kì lạ nhưng mình lại thích vẻ tròn tròn của mình bây giờ…