Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm – Mark Manson

Cuốn sách “Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm”, tên tiếng Anh là “The subtle art of not giving a f*ck” của Mark Manson là cuốn sách mà mình đã phải tức tốc bật lap lên gõ ngay ra những dòng này khi đọc tới trang cuối cùng, sau khoảng gần hai tháng quăng nó lung tung quanh nhà.